Εξετάσεις Οδήγησης εκπαιδευτικό Βίντεο

Εξετάσεις Οδήγησης εκπαιδευτικό Βίντεο

Εξετάσεις Οδήγησης ( Παρκάρισμα – Γωνία – Σήμανση STOP – Αριστερή & Δεξιά στροφή )

Στο παρακάτω εκπαιδευτικό Βίντεο της σχολής οδηγών Ldrive εξηγούμε την διαδικασία της δοκιμασίας του Ελιγμού της Στάθμευσης καθώς και του ελιγμού της Οπισθοπορείας (γωνία), κατά την πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτου (κατηγορίας Β’).

Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε την διαδικασία σε διασταύρωση με σήμανση STOP και την σωστή θέση στο οδόστρωμα για Αριστερή και Δεξιά στροφή.