Κυκλικός Κόμβος εκπαιδευτικό Βίντεο

Κυκλικός Κόμβος εκπαιδευτικό Βίντεο

Εκπαιδευτικό βίντεο Ldrive

Σε αυτό το εκπαιδευτικό Βίντεο, η σχολή οδηγών Ldrive κάνει αναλυτική περιγραφή της κίνησής μας σε κυκλικό κόμβο καθώς και επεξήγηση της σήμανσης, της διάβασης πεζών και των λωρίδων κυκλοφορίας, πριν και μετά τον κυκλικό κόμβο.

Υπάρχουν οδηγίες και συμβουλές για ασφαλή οδήγηση και ομαλή ροή , έτσι ώστε η κίνηση σε κυκλικούς κόμβους να είναι μια απλή υπόθεση!

Η σχολή οδηγών Ldrive θα είναι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία και θα συνεχίσει και με άλλα εκπαιδευτικά βίντεο να συνεισφέρει στην ασφαλή οδήγηση.